Przetargi Przeszukaj nasze strony

Aktualności - biuletyn internetowy KPODR


Agro News

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

 

Produkcja Zwierzęca > Inne > Chów kaczek brojlerów

Chów kaczek brojlerów

Kaczki reprezentowane są na świecie przez niewielką liczbę ras i odmian. Jedyna ferma zarodowa w kraju zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w Lińsku k. Śliwic u pana Adama Belta.

W gospodarstwie pana Belta od kilku już lat utrzymywane są stada rezerwy genetycznej kaczek rodów P 55 i P 44. Za ostatni okres w obu tych stadach uzyskano korzystne wskaźniki cech użytkowych:

Ród P 55

Lp. Cech użytkowa Wartość cechy
1 Liczba jaj od nioski stanu średniego (szt.) 135,0
2 Liczba piskląt od nioski stanu średniego (szt.) 97,0
3 Zapłodnienie jaj (%) 92,0
4 Wyląg piskląt z jaj nałożonych (%) 71,8
5 Wyląg piskląt z jaj zapłodnionych (%) 76,3

Ród P 44

Lp. Cech użytkowa Wartość cechy
1 Liczba jaj od nioski stanu średniego (szt.) 142,0
2 Liczba piskląt od nioski stanu średniego (szt.) 100,0
3 Zapłodnienie jaj (%) 93,1
4 Wyląg piskląt z jaj nałożonych (%) 70,3
5 Wyląg piskląt z jaj zapłodnionych (%) 75,4

Od ubiegłego roku ferma zarodowa w Lińsku utrzymuje i selekcjonuje rody A 55 i K 11. Poza tym utrzymywane są stada rezerwy genetycznej P 11 i P 22.

Ferma kaczek w Lińsku prowadzona jest pod nadzorem Zakładu Hodowli i Wylęgu Drobiu, gdzie prowadzone są lęgi i sprzedaż piskląt kaczych do gospodarstw z przeznaczeniem na odchów i tucz.

Warunki klimatyczne i żywieniowe dają większe możliwości chowu kaczek w kraju, jednak tradycja spożycia i możliwości eksportowe są ograniczone. Skupem kaczek zajmują się tylko niektóre ubojnie skupujące gęsi.

Do produkcji brojlerów kaczych oferowane są zestawy w typie Pekin o nazwach: Astra K, Astra K1, Astra K2 i P54. Kaczki te w 7. tygodniu życia uzyskują masę ciała ok. 3 kg i przy niewielkim otłuszczeniu tuszki są odpowiednie do uboju.

Poza kaczkami w typie Pekin na produkcję brojlerów nadają się kaczki piżmowe, które w 10. tygodniu ważą 2,6 kg. Z kolei kaczory uzyskują masę ciała od 4 - 5 kg. Inseminacja ich nasieniem kaczek w typie Pekin daje pokolenie zwane mulardami pozbawione dymorfizmu płciowego ( kaczka jak i kaczor uzyskują masę ciała ok. 3,5) i na przyrost 1 kg m.c. zużywają 2,8 kg mieszanki paszowej. Mulardy są pokoleniem niepłodnym i nadają się jedynie na tucz.

Chcąc przystąpić do chowu kaczek na większą skalę należy zawrzeć umowę z ubojnią na zbyt i z Zakładem Wylęgu Drobiu na zakup piskląt. Lęgi rozpoczynają się z początkiem marca i trwają do sierpnia włącznie. Jeśli warunki pomieszczeniowe w gospodarstwie są odpowiednie, wówczas można zorganizować nawet do 5 rzutów odchowu i tuczu kaczek. Istotnym jest, aby odchów piskląt kaczych do 4 tygodnia życia przebiegał w ogrzewanej odchowalni z dodatkowym źródłem ciepła, po czym mogą już korzystać z wybiegów zlokalizowanych na podłożu przepuszczalnym uprzednio odkażonym i przy małym skłonie terenu.

Po wyborze ruchliwych i zdrowych piskląt z Zakładu Wylęgu Drobiu należy je transportować w kartonach jednorazowego użytku lub specjalnych odkażonych pojemnikach plastikowych zabezpieczając im temperaturę 20 - 22 0C

Zalecane temperatury dla ptaków w okresie wychowu

Wiek /tyg./ Temperatura (0C)
pod dodatkowym źródłem ciepła w wychowalni
1 28 - 30 22 - 24
2 22 - 26 20 - 22
3 20 - 23 20 - 22
4 - 18 - 20

Pozostałe parametry wskaźników warunkujące właściwe warunki środowiskowe w okresie wychowu:

 • oświetlenie - całodzienne przez 2-3 doby, następnie 15 - 16 godz. dzień świetlny,
  • intensywność na 1m2 podłogi z wysokości 2,5 - 3 m - 3 - 5 Wat,
  • naturalne: 1m2 okna na 15 m2powierzchni podłogi,
 • względna wilgotność powietrza - 70 - 75 %,
 • wentylacja: - grawitacyjna lub mechaniczna (od 2 tyg. życia),
  • dopuszczalna prędkość ruchu powietrza od 0,15 - 0,3 m/s zimą i latem 0,8 - 1,2 m/s,
 • maksymalna obsada ptaków na 1 m2 powierzchni pomieszczenia:
  • do 4. tygodnia życia - 10 sztuk,
  • powyżej 4. do 8. tygodnia życia - 7 sztuk,
 • dostęp ptaków do karmideł zwiększa się wraz z wiekiem i wynosi 3,5 - 10 cm,
 • dostęp ptaków do poideł zwiększa się wraz z wiekiem i wynosi 1,5 - 3 cm.

W pierwszych dniach życia piskląt kaczych pasze zadaje się na tackach lub płytkich korytkach. W późniejszym okresie stosuje się korytka z listwą zabezpieczającą przed wchodzeniem kacząt.

Ważnym jest, aby pasza dla kaczek brojlerów w wieku do 3 tygodnia życia zawierała w 1 kg powietrznie suchej paszy 20 % białka ogólnego i 2900 kcal energii metabolicznej, a w wieku od 4 - 8 tygodni 17 % białka ogólnego i 2950 kcal energii metabolicznej.

Kaczki brojlery żywić można mieszankami pełnoporcjowymi, mieszankami sporządzonymi ze śrut zbożowych i koncentratów przeznaczonych dla drobiu wodnego względnie paszami gospodarskimi. Wykluczyć należy stosowanie koncentratu dla drobiu grzebiącego z uwagi na obecność w nim składników mogących wywołać zatrucia. W celu lepszego zbilansowania białka niekiedy wskazany jest dodatek śruty sojowej szczególnie w pierwszym okresie odchowu

Paszami uzupełniającymi wprowadzanymi do żywienia od początku 2 tygodnia życia mogą być zielonki, susze z zielonek, utarta marchew, a od 4 tygodnia ziemniaki parowane, i kiszonki wieloskładnikowe.

Od 2 tygodnia życia ptaki powinny mieć stały dostęp do mieszanki mineralnej z udziałem kredy pastewnej, mieszanki mineralnej MM-D i żwirku gruboziarnistego w proporcji 1:2:4 oraz przez cały okres chowu do czystej, świeżej i letniej wody.

Janusz Wojciechowski

 

 

do góry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube