Przetargi Przeszukaj nasze strony

Aktualności - biuletyn internetowy KPODR


Agro News

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

 

Produkcja Zwierzęca > Inne > Fermowy chów bażantów

Fermowy chów bażantów

Pierwsze wiadomości o dziko żyjących bażantach w Polsce pochodzą z XVI wieku. Hodowla na skalę europejską w latach siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych była prowadzona w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Chów bażantów można prowadzić w dwóch kierunkach: sprzedaży ptaków żywych z uwzględnieniem ściśle określonego wieku, np: 16-17 tygodniowych (kiedy są już opierzone) lub rzeźnych zbywanych w postaci mrożonek, aby sprzedać w najkorzystniejszych cenach. Zakup piskląt ze stad hodowlanych najczęściej wiąże się z uprzednią wpłatą określonej zaliczki. Orientacyjna cena jednodniówek wynosi 3-3,5 zł/szt., 8-9 tygodniowych bażantów łownych 15-18 zł i dorosłych 20-tygodniowych 25 zł/sztukę.

System utrzymania
Można przyjąć, że brojlery w zależności od systemu utrzymania mogą uzyskać - 12 tygodniowe samice 650-700 gram, a samce 800-900 gram masy ciała.

Chów bażantów powinien być prowadzony w miejscach zacisznych w oddaleniu od przemysłu i dróg komunikacyjnych. Utrzymywane są z reguły w wolierach na podłożu ze żwiru rzecznego. Jeśli dno woliery nie jest wybetonowane, wówczas warstwa podłoża piaszczysto-żwirowego winna być grubości co najmniej 20 cm, co zapobiega obecności dżdżownic, które są nosicielami niebezpiecznych nicieni. W profilaktyce należy uwzględnić również parazytologiczne badanie kału ptaków dla wykrycia ewentualnego pojawienia się jakiegoś pasożyta, gdyż każdą jednostkę chorobową należy potraktować indywidualnie. Rutynowo bażanty odrobacza się 2 razy w roku, tj. przed okresem nieśności i jesienią. Hodowca praktyk Pan Marek Gusowski poleca sprawdzony środek Avimetronit.

Odchów
W pierwszym okresie odchowu obsada ptaków w odchowalni winna wynieść do 20 sztuk/m2, po czym systematycznie spadać, aby w 8 tygodniu wynieść 4 szt./m2. W przypadku chowu fermowego obsada może być nawet dwukrotnie wyższa. Największe zagęszczenie piskląt może mieć miejsce podczas pierwszych dni odchowu w tzw. dogrzewanych kręgach. Od 6 tygodnia życia bażanty można przyzwyczajać do korzystania z wybiegów bądź wolier obudowanych siatką boczną o średnicy oczka 2,5 x 2,5 cm lub 3 x 3 cm i górną 3 x 4 cm. Cena 1 m2 siatki wynosi 2,60-3,50 zł. Ważnym jest, aby woliera była częściowo zadaszona w celu ochrony ptaków przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Zaleca się, aby minimalna temperatura w odchowalni wynosiła 25oC i około 37oC pod dodatkowym źródłem ciepła w pierwszym dniu odchowu piskląt, po czym stopniowo przez okres 10 dni temperaturę obniża się o 1oC dziennie. Już 3 tygodniowe bażanty mogą przebywać w pomieszczeniu o temperaturze ok. 18oC.

Bażanty młode do 2 miesiąca życia włącznie mają matowe ubarwienie. Po tym okresie wiek samców ocenić można po zmieniającym się ubarwieniu piór, a kurek po ich wielkości. Rozmiary pazurów, jak i ostróg u bażanta zwiększają się wraz z wiekiem.

Przycinanie dziobów może być zabiegiem zabezpieczającym przed niszczeniem jaj, szczególnie u bażantów srebrnych z uwagi na ich agresywność. W każdej wolierze powinny rosnąć rośliny duże - dające cień i schronienie jak również niskie, płożące, w których gąszczu bażanty chętnie zakładają gniazda. Godne polecenia są rośliny pnące zakrywające część siatki, które można również sadzić od zewnętrznej strony woliery.

Żywienie
Bażanty na wolności żywią się owadami, larwami owadów, dżdżownicami, ślimakami, jagodami, nasionami i trawą. W chowie zamkniętym bażantom podaje się mieszanki w postaci sypkiej względnie granulatu, przy czym drobniejszy winien być dla ptaków młodszych. Zmianę pasz należy dokonywać stopniowo przez okres 7-10 dni. Przed rozrodem, jak i w czasie jego trwania żywienie bażantów na fermie Pana Marka Gusowskiego z Zielonki k. Bydgoszczy oparte jest o mieszankę pełnoporcjową R - 304 zawierającą w 1 kg 2800 kcal energii metabolicznej i 18 gram białka ogólnego przy uzupełnieniu ziarnem zbóż w stosunku - pszenica 3: owies 2: jęczmień 1, a w okresie zimowym również kukurydzą.

Nioska w zależności od gatunku, warunków chowu i żywienia składa w sezonie (wiosenno-letnim) niekiedy nawet do 35 jaj. Wyższa obsada kogutów w stadzie niosek zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wyższego wskaźnika zapłodnień jaj. Na jednego koguta może przypadać 8-10, a u niektórych gatunków tylko 2 samice. Dodatek słoniny działa natłuszczająco poprawiając energetyczność pasz. Paszą zastępczą może być mieszanka dla indyków nieznacznie różniąca się składem. Można również podawać niewielkie ilości pasz przeznaczonych dla kaczek. Czysta i świeża woda jest stałym elementem w żywieniu wszystkich grup ptaków. Do 2 tygodnia życia ptaki mogą korzystać jedynie z płytkich poideł w celu zapobiegnięcia ich zamoknięciu.

Ptaki, szczególnie młode, chętnie korzystają z upraw zielonek w wolierach, jak i w postaci skoszonej. Zielonkami nadającymi się do żywienia bażantów są mieszanki z kukurydzy, słonecznika, kapusty pastewnej i lucerny. Chwasty jednoroczne jak lebioda, na której bytują owady stanowią dodatkową atrakcję dla bażantów. W okresie zimy najbardziej przydatna jest kapusta podawana w całości. Na przestrzeni całego roku zaleca się podawanie drobnego żwirku i składników mineralnych.

Witaminą uzupełniającą, szczególnie w okresie zimowym i przy przywozie ptaków dla przełamania stresu jest Biotyl - 50. Podczas silnych przeziębień można podawać Eurovioflox.

W żywieniu młodzieży należy uwzględnić ich wiek. Z reguły skarmia się mieszanki pełnoporcjowe, przy czym o najwyższej wartości, tj. z zawartością 25% białka ogólnego z bogatym składem aminokwasowym (lizymy, metioniny, cystyny i tryptofanu) podaje się bażantom do 4 tygodnia życia. Większe zużycie białka w okresie odchowu do 12-14 tygodni wpływa pozytywnie na większe spożycie paszy, przyrosty masy ciała i opierzanie się bażantów. Całkowite spożycie paszy w okresie odchowu do 16-17 tygodni życia może wynieść do 5 kg/szt.

Janusz Wojciechowski
K-PODR Minikowo

 

 

do góry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube