Przetargi Przeszukaj nasze strony

Aktualności - biuletyn internetowy KPODR


Agro News

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

 

Produkcja Zwierzęca > Bydło > Zawartość białka i mocznika w mleku wskaźnikiem poziomu żywienia krów

Zawartość białka i mocznika w mleku wskaźnikiem poziomu żywienia krów.

Przemiana materii u krów stanowi niezwykłe obciążenie dla organizmu, dlatego aby uniknąć problemów zdrowotnych konieczna jest szeroko rozumiana kontrola żywienia i zdrowotności. Żywienie krów wymaga zbilansowania całej dawki pokarmowej pod względem energetycznym, białkowym, mineralnym i witaminowym. Potrzebna do tego jest znajomość wartości pasz i zapotrzebowania zwierząt. Dlatego najlepiej skorzystać z programów komputerowych, które umożliwiają wybranie najlepszego wariantu żywienia oraz pozwalają szybko i optymalnie zbilansować całą dawkę.

Układając dawkę pokarmową dla krów mlecznych należy znać wartość pokarmową pasz stosowanych w żywieniu, ponieważ w praktyce bywają duże rozbieżności między wynikami analiz laboratoryjnych, a wartościami przyjętymi z norm.

O prawidłowym zbilansowaniu dawki pokarmowej dla krowy mlecznej pod względem energii i białka w paszy możemy mówić wówczas, gdy zawartość białka w mleku wynosi od 3,2-3,6%, a mocznika pomiędzy 150-300 mg/l.

Informacja o jakości i składzie chemicznym mleka, którą otrzymuje hodowca z mleczarni lub z jednostki prowadzącej ocenę użytkowości mlecznej stada, pozwala na przeprowadzenie dokładnej analizy dawki pokarmowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na poziom mocznika i białka w mleku, ponieważ są one wskaźnikiem prawidłowo zbilansowanej dawki dla krów mlecznych pod względem białka i energii. Za prawidłową zawartość mocznika w mleku uznaje się wielkość od 150-300 mg w litrze mleka, natomiast prawidłowa zawartość białka w mleku krów czarno-białych wynosi od 3,2-3,6%. Analizując poziom białka w mleku należy uwzględnić właściwości rasowe i genetyczną wartość stada.

Zawartość białka w mleku.

Mimo, że zawartość białka w mleku określana jest głównie przez genetykę, to jednak zmiany składu mogą również wskazywać na jakość żywienia. Zbyt duża podaż energii w dawce będzie objawiać się zwiększoną zawartością białka, zbyt niska zmniejszoną zawartością białka w mleku. Krowa w stosunku do średniej zawartości białka nie powinna wykazywać większej różnicy niż 0,3-0,4% w dół na początku laktacji i tyle samo w górę na końcu laktacji. Kiedy wahania są większe to może wskazywać to na zaburzenia w przemianie materii. Zwiększona zawartość białka na końcu laktacji świadczy o znacznej nadwyżce energii, która może prowadzić do zatuczenia krów. Natomiast zmniejszona zawartość białka na początku laktacji wskazuje na zbyt małe pobranie energii, czego przyczyną może być zbyt mała ilość dobrych pasz objętościowych, błędy w technice żywienia lub zbyt tłuste krowy przy wycieleniu.

Zawartość mocznika w mleku.

Podwyższony poziom mocznika w mleku powyżej 300 mg/ l występuje wówczas, gdy jest za dużo białka w dawce pokarmowej. Nadmierna ilość łatwo dostępnych związków azotowych w paszy prowadzi do wzrostu koncentracji amoniaku w żwaczu, który zmienia pH treści żwacza oraz hamuje syntezę białka mikrobiologicznego, a to obniża wydajność i zawartość białka w mleku. Ponadto wysoki poziom mocznika w mleku powoduje wiele zaburzeń w rozrodzie, uszkodzenie wątroby oraz wzrost komórek somatycznych w mleku. Najczęściej taka sytuacja może pojawiać się wiosną, gdy krowy wychodzą na pastwisko (młoda zielonka jest bogata w białko), lub przy nadmiernym spasaniu zielonek i kiszonek z lucerny lub koniczyny oraz dużym udziale wysokobiałkowej śruty sojowej czy rzepakowej. Niekorzystny bilans energetyczno-białkowy a także poziom włókna w dawce możemy poprawić podając krowom kiszonkę z kukurydzy, suszone wysłodki, melasę, siano lub słomę.

W przypadku, gdy poziom mocznika w mleku jest niski i wynosi poniżej 150 mg/l mleka oznacza, że w dawce brakuje łatwo dostępnych związków azotowych czyli białka w stosunku do dostarczonej energii. Do tego stanu najczęściej dochodzi w okresie żywienia zimowego, gdy w gospodarstwie są pasze energetyczne (kiszonka z kukurydzy, wysłodki suszone, buraki pastewne, śruty zbożowe) a brakuje pasz bogatych w białko, tj. sianokiszonek z traw i roślin motylkowych, głównie lucerny i koniczyny. Niski poziom mocznika w mleku jest mniej szkodliwy, niemniej powoduje spadek wydajności mlecznej krów i zdrowotności.

Przy analizowaniu poziomu mocznika w mleku bierzemy pod uwagę drugi parametr czyli poziom białka w mleku. Istnieje ścisła współzależność między tymi parametrami i bilansem energetyczno-białkowym dawki pokarmowej.

Poziom białka w mleku informuje o poziomie energii w dawce pokarmowej:

  • niska zawartość białka w mleku, poniżej 3,2%, podejrzenie niedoboru energii w dawce
  • wysoka zawartość białka w mleku, od 3,6-3,8% podejrzenie nadmiaru energii w dawce pod warunkiem optymalnej zawartości komórek somatycznych (do 200 tys/ml mleka)
  • normalna zawartość białka w mleku wynosząca od 3,2-3,6% jest wskaźnikiem właściwej zawartości energii w dawce.

Zależności między zawartością białka i mocznika w mleku a stopniem pokrycia potrzeb krowy na białko i energię przedstawia poniższa tabela

Zawartość białka w mleku Stan zbilansowania dawki
>3,6% niedobór białka i nadmiar energii nadmiar energii nadmiar białka i energii
3,2-3,6% niedobór białka i nieznaczna nadwyżka energii zbilansowany poziom białka i energii nadmiar białka i nieznaczny niedobór energii
<3,2% niedobór białka i energii niedobór energii nadmiar białka i niedobór energii
Zawartość mocznika w mleku (mg/litr mleka) poniżej 150 mg 150-300 mg powyżej 300 mg

Aby uniknąć błędów żywieniowych spowodowanych niedoborem białka i energii należy stosować zbilansowane dawki pokarmowe na bieżąco kontrolując poziom białka i mocznika w mleku.

Należy nadmienić, że na poziom zawartości mocznika w mleku może mieć wpływ niedostateczne zaopatrzenie krów w wodę, a także cechy indywidualne danej krowy np. stadium laktacji, liczba laktacji, masa ciała oraz poziom wydajności. Również znaczne wahania w zawartości mocznika w mleku mogą być spowodowane częstymi zmianami systemu żywienia i relacją pomiędzy porą doju a porą odpasu. Duże znaczenie ma też częstotliwość odpasów i sposób podawania paszy.

Hodowca, chcąc poprawnie żywić krowy powinien korzystać z programów komputerowych. Informuję, że ODR Zarzeczewo posiada program DLG oraz laboratorium do oceny pasz. Serdecznie zachęcam do współpracy, zainteresowanym hodowcom służymy fachowym doradztwem i pomocą.

 

 

do góry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube