Przetargi Przeszukaj nasze strony

Aktualności - biuletyn internetowy KPODR


Agro News

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

 

Środowisko > Rolnictwo ekologiczne > NOWE LOGO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

NOWE LOGO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Rolnictwa Ekologicznego w Brukseli w dniach 16-17 stycznia 2008r roku, zaakceptowany został projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniającego załącznik V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.

Z uwagi na wzrost popytu na produkty ekologiczne, Bruksela przyjęła wspólnotowy znak, który pozwoli na odróżnienie wśród produktów ekologicznych z unijnego rynku. Nowy znak żywności ekologicznej w Unii Europejskiej będzie dawał konsumentom pewność, że kupując produkty ekologiczne, wspierają rodzimych rolników, szczególnie w okresie kiedy zapotrzebowanie na te produkty rośnie, a na rynku pojawia się coraz więcej marek importowanych.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych wejdzie w życie po upływie trzech dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

 

do góry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube